Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor ZPW w Łobżenicy  może się Pan/Pani z nim skontaktować telefonicznie pod nr : 67 286 00 20  lub tradycyjna pocztą na adres ul. Złotowska 14, 89-310 Łobżenica

 

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : lub tel.  728758706

 

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypłaty świadczenia socjalnego.

 

4. Podstawą prawna przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust.1 lit. a i c RODO oraz  ustawa z dn. 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane:  nie będą udostępniane.

 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami właściwymi w sprawie archiwizacji.

 

8.  Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody.

 

9.  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

(* ma zastosowanie, jedynie gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, oraz w sposób zautomatyzowany).

 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)  gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

 

12.  Podanie prze Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie wypłacenie świadczenia socjalnego stosownie do obowiązującego regulaminu ZFŚS w naszej placówce.

 

13. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

 

 

  • data utworzenia strony: 24-05-2022 | 07:14
  • data ostatniej modyfikacji: 24-05-2022 | 07:14